close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ARESZTOWANIA I ZAGINIĘCIA

 • Zaginieni:

   

   

  Ambasada RP w Sztokholmie nie poszukuje osób zaginionych i te czynności należą do kompetencji służb policyjnych. W przypadku zaginięcia członka rodziny należy zgłosić ten fakt na najbliższym posterunku policji w Polsce: www.policja.pl   lub w Szwecji: www.polisen.se     Następnie rodzina osoby zaginionej może skontaktować się z polską organizacją pozarządową Itaka, zajmującą się pomocą w poszukiwaniach osób zaginionych: www.zaginieni.pl

   

   

   

  Aresztowani i zatrzymani:

   

  Osoby aresztowane w Szwecji mają prawo do kontaktu z placówką dyplomatyczną, prawnika z urzędu oraz tłumacza. W szczególnych przypadkach z uwagi na dobro śledztwa prokurator może wydać zakaz kontaktu osoby aresztowanej z rodziną. Jeśli taki zakaz nie został wydany osoba aresztowana może telefonicznie skontaktować się ze swoja rodziną mieszkającą w Szwecji lub za granicą. Placówki dyplomatyczne w Szwecji nie są informowane o aresztowaniach, chyba, że osoba aresztowana wyrazi takie życzenie.

   

   

  W przypadku zapytania rodziny o potwierdzenie faktu aresztowania każdorazowo kontaktujemy się z tutejszą Służbą Więzienną Kriminalvården www.kriminalvarden.se   prosząc o udzielenie informacji o zatrzymaniu oraz o podanie danych kontaktowych do prawnika osoby zatrzymanej. W przypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi przekazujemy dane kontaktowe oraz adres aresztu rodzinie, która następnie samodzielnie ma kontaktować się już prawnikiem w kwestiach związanych z osobą aresztowaną.

   

   

  Jeśli osoba zatrzymana nie wyraziła zgody na poinformowanie ambasady o jej zatrzymaniu otrzymujemy od Kriminalvården odpowiedź odmowną (nie tożsamą z potwierdzeniem, że dana osoba w ogóle znajduje się w areszcie lub kiedykolwiek w nim się znajdowała).  

   

  W przypadku jeśli osoba zatrzymana skontaktuje się z naszą placówką i poprosi o interwencję  z uwagi na fakt gorszego traktowania niż innych osadzonych kontaktujemy się wtedy z kierownictwem więzienia prosząc o wyjaśnienie sytuacji oraz upewnienie się, że więzień jest traktowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. W każdym więzieniu znajduje się pełna informacja odnośnie praw i obowiązków osadzonych dostępna w języku polskim.

   

   

  Placówki dyplomatyczne nie pośredniczą w przekazywaniu paczek lub pieniędzy osadzonym w Szwecji. Placówka dyplomatyczna nie może także wnioskować o zmianę prawnika (może to zrobić sam więzień). Podobnie to więzień musi umieścić osobę, która będzie go odwiedzać w więzieniu na specjalnej liście. W przypadku chęci wysłania do więźnia paczki należy stosować się do reguł wyznaczonych przez więzienie. Poniżej dane teleadresowe zakładów karnych w Szwecji (Häktet- areszt, Anstalten – więzienie): http://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/?checked_values=&keyword=

   

   

  Dodatkowe informacje: prawa oskarżonych w postępowaniu karnym: https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-se-pl.do?member=1

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: