close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 8 grudnia 2017

  W dniu 8 grudnia 2017 r. Ambasador RP w Szwecji Wiesław Tarka udzielił wywiadu szwedzkiej telewizji TV4 nt. sytuacji gospodarczej w Polsce i perspektyw powrotów Polaków do kraju.

   

  W wywiadzie Ambasador RP poinformował o bardzo dobrych wynikach gospodarczych Polski: dynamicznym wzroście gospodarczym, malejącym bezrobociu, rosnącej aktywności zawodowej Polaków oraz malejącym współczynniku ubóstwa wśród wielodzietnych rodzin. Na pytanie o perspektywy powrotu Polaków z emigracji Ambasador podkreślił, że, pomimo, iż nie jest to obecnie widoczne w statystykach, to istnieje prawdopodobieństwo, że Polacy przebywający w różnych państwach UE w kontekście sytuacji międzynarodowej, Brexitu, rosnącego poziomu płac w Polsce oraz zapotrzebowania na siłę roboczą w kraju zaczną wracać do Polski. W kontekście Szwecji zauważalne jest w ostatnich latach dodatnie saldo migracji (więcej Polaków przyjeżdża do Szwecji, niż z niej wyjeżdża). Ambasador RP mówił również o działaniach podejmowanych w zakresie polityki rodzinnej m.in. programie 500+ oraz inicjatywach podejmowanych na polskim rynku pracy, mających ułatwić powrót do Polski, jak również portalu i infolinii: ”Powroty”, która w praktyczny sposób umożliwia rodakom uzyskanie niezbędnych informacji przed przeprowadzką do Polski.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: