close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDOBYCIE DOKUMENTÓW

 • Wydobywanie aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o stanie cywilnym za pośrednictwem konsula.

   

  Uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości wydobycia odpisów aktów stanu cywilnego z Polski (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu)  oraz zaświadczenia o stanie cywilnym za pośrednictwem konsula.

   

  Osoby, które chcą uzyskać akt stanu cywilnego z Polski powinny złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce .

   

  Adresy urzędów stanu cywilnego znajdują się na stronie internetowej:

  http://www.usc.pl/zasieg

   

  Zachęcamy Państwa do skorzystania ze strony www.obywatel.gov.pl , na której znajdują się informacje o sposobach załatwiania wybranych spraw w polskich urzędach.

   

  Ważnym elementem, w przypadku obywateli zamieszkujących za granicą, jest wskazanie pełnomocnika do doręczeń w Polsce, tzn. osoby zamieszkującej pod danym adresem w Polsce do odbioru korespondencji.

   

  Wzór pełnomocnictwa znajduje się tutaj: pełnomocnictwo.

   

  W przypadku braku możliwości wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń w Polsce, korespondencja może być przekazana wnioskodawcy za pośrednictwem Wydziału Konsularnego w Sztokholmie. Wówczas w pełnomocnictwie należy wskazać nasz urząd:

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie

  Prästgårdsgatan 5

  172 32 Sundbyberg

  Szwecja

   

  Opłata konsularna za doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy, zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych wynosi 270 SEK. O konieczności uiszczenia opłaty nasz urząd poinformuje po otrzymaniu dokumentów z USC.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: