close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZYDATNE ADRESY

 • Poniżej znajdują się linki do stron internetowych urzędów w Szwecji.

   

   

   

  Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/Kontakt/Ambasada-i-konsulaty/

   

   

  Policja szwedzka (Polisen) https://polisen.se/

   

  Urząd ewidencyjno - podatkowy (Skatteverket) https://www.skatteverket.se/

   

  Urząd ds. emerytur i rent (Pensionsmyndigheten) strona w języku polskim https://www.pensionsmyndigheten.se/other-languages/pl

   

  Urząd ds. emerytur i rent (Pensionsmyndigheten) strona w języku szwedzkim https://www.pensionsmyndigheten.se/

   

  Urząd ds. zdrowia i spraw socjalnych (w tym także sprawy związane z pracą w zawodach medycznych) (Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/english

   

  Kancelaria Dworu Królewskiego (Sveriges Kungahus) http://www.kungahuset.se/royalcourt/other/contactus.4.396160511584257f218000827.html

   

  Szwedzki Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Försäkringskassan) https://www.forsakringskassan.se/

   

  Szwedzka Agencja ds. morskich i wodnych (w tym sprawy związane z rybołówstwem) (Havs- och vattenmyndigheten) https://www.havochvatten.se/en

   

  Służba więzienna (w tym adresy i dane kontaktowe aresztów i więzień w Szwecji) (Kriminalvården) https://www.kriminalvarden.se/

   

  Szwedzki Urząd Komorniczy (Kronofogden) strona internetowa w języku polskim https://kronofogden.se/41670.html

   

  Szwedzki Urząd Komorniczy (Kronofogden) strona internetowa w języku szwedzkim https://kronofogden.se/Start.html

   

  Praca w Szwecji https://sweden.se/society/collection/working-in-sweden/

   

  Alimenty w Szwecji (informacja na stronie Komisji Europejskiej) https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_claims-47-se-pl.do?member=1

   

  Rzecznik Parlamentarny (skargi na urzędy szwedzkie) (Riksdagens ombudsman) https://www.jo.se/en/How-to-complain/

   

  Spadki w Szwecji (informacja na stronie Komisji Europejskiej) https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-SE-pl.do?clang=pl

   

  Szwedzkie Biuro Statystyczne (Statistiska centralbyrån)  http://www.scb.se/en/

   

  Szwedzki Urząd Celny (w tym wwóz broni do Szwecji) (Tullverket) http://www.tullverket.se/4.7df61c5915510cfe9e75958.html

   

  Fundacje w Szwecji (zasady zakładania) https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/stiftelser.4.6a6688231259309ff1f800028304.html

   

  Rzecznik osób dyskryminowanych (Diskrimineringsombudsmannen) http://www.do.se/

   

  Drony i zasady ich używania w Szwecji https://transportstyrelsen.se/en/aviation/Aircraft/UAS/

   

  Szwedzki Zarząd Transportu ( w tym prawa jazdy i opłaty za wjazd do miast) (Transportstyrelsen) https://transportstyrelsen.se/en/road/

   

  Pomoc prawna dla osób o niskich dochodach:

  http://www.rattshjalp.se/Vad-ar-rattshjalp/

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: