close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRACONE DOKUMENTY

 • ZAGUBIENIE LUB KRADZIEŻ PASZPORTU

   

  W przypadku kradzieży lub zagubienia paszportu należy w pierwszej kolejności  zgłosić się na najbliższy posterunek policji szwedzkiej i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia kradzieży lub zagubienia dokumentów w języku szwedzkim w formie raportu zgłoszenia (anmälan)

   

  Następnie, jeżeli jest to możliwe, należy jak najszybciej osobiście zgłosić się do najbliższej placówki konsularnej RP wraz z zaświadczeniem w celu zastrzeżenia paszportu. Zgłoszenia utraty paszportu w sytuacjach nagłych dokonuje się w godzinach obsługi interesantów, bez konieczności rejestracji wizyty w urzędzie. Zgłoszenia utraty paszportu poza granicami Polski można dokonać jedynie osobiście w urzędzie konsularnym. Nie ma możliwości zgłoszenia utraty za pomocą e-maila, telefonicznie lub listownie.

   

  W przypadku jeśli osoba, która utraciła dokument tożsamości jest turystą i nie posiada innego dokumentu tożsamości umożliwiającego jej powrót do Polski, po złożeniu wniosku otrzyma ona paszport tymczasowy na powrót do kraju. Do złożenia wniosku o paszport tymczasowy konieczne jest posiadanie jednego kolorowego zdjęcia paszportowego oraz wniesienie opłaty w kwocie 424 SEK (dla osoby małoletniej 318 SEK – konieczna zgoda rodziców na wydanie paszportu).

   

   

   

   

  ZAGUBIENIE LUB KRADZIEŻ DOWODU OSOBISTEGO

   

  W przypadku kradzieży lub zagubienia dowodu osobistego należy w pierwszej kolejności  zgłosić się na najbliższy posterunek policji szwedzkiej i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia kradzieży lub zagubienia dokumentów w języku szwedzkim w formie raportu zgłoszenia (anmälan).

   

  Następnie, jeżeli jest to możliwe, należy jak najszybciej osobiście zgłosić się do najbliższej placówki konsularnej RP wraz z zaświadczeniem w celu zastrzeżenia dowodu osobistego w kraju. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego w sytuacjach nagłych (turyści) dokonuje się w godzinach obsługi interesantów, bez  konieczności rejestracji wizyty w urzędzie.

   

  Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty, telefaksu lub e-maila. W tym celu należy wypełnić, podpisać i przesłać do urzędu konsularnego formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

   

   

  Przyjmując zgłoszenie konsul wystawia "Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego" w języku polskim, ważne przez 2 miesiące od daty wystawienia, przy czym zaświadczenie to nie stanowi dokumentu podroży.

   

  Jednocześnie informujemy, że złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwe jedynie w Polsce w urzędzie miasta lub gminy.

   

  W przypadku jeśli osoba, która utraciła dokument tożsamości jest turystą i nie posiada innego dokumentu tożsamości umożliwiającego jej powrót do Polski, po złożeniu wniosku otrzyma ona paszport tymczasowy na powrót do kraju. Do złożenia wniosku o paszport tymczasowy konieczne jest posiadanie jednego kolorowego zdjęcia paszportowego oraz wniesienie opłaty w kwocie 424 SEK (dla osoby małoletniej 318 SEK – konieczna zgoda rodziców na wydanie paszportu).

   

   

  Formularz zgłoszenia zagubienia dowodu osobistego

   

   

  ZAGUBIENIE LUB KRADZIEŻ PRAWA JAZDY

   

  W przypadku kradzieży lub zagubienia prawa jazdy należy zgłosić ten fakt na najbliższym posterunku szwedzkiej policji i poprosić o wydanie lub przesłanie raportu zgłoszenia (anmälan), a następnie skontaktować się z urzędem w Polsce, który wydał prawo jazdy. Urzędy konsularne nie wydają praw jazdy ani ich wtórników.

   

   

   

  KRADZIEŻ TABLIC REJESTRACYJNYCH

   

  W przypadku kradzieży tablic rejestracyjnych należy zgłosić ten fakt na najbliższym posterunku policji szwedzkiej, a następnie w urzędzie w Polsce w którym zarejestrowano samochód. Urzędy konsularne nie pośredniczą w uzyskiwaniu nowych tablic rejestracyjnych lub ich wtórników. Należy pamiętać, aby w przypadku wyjazdu samochodem do Polski w celu załatwienia sprawy uzyskania nowych tablic posiadać ze sobą raport policyjny (anmälan) ze zgłoszenia faktu kradzieży przetłumaczony na język polski.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: