close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 • Polska i Szwecja utrzymują stosunki dyplomatyczne od ponad 90 lat. Kontakty polityczne między obydwoma krajami są intensywne. Oprócz współpracy parlamentarnej, np. w ramach Polsko-Szwedzkiego Forum Parlamentarnego,  prowadzone są bilateralne konsultacje międzyrządowe na temat m.in. Partnerstwa Wschodniego, Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, rozszerzenia UE i polityki rozwojowej.

   

  Ostatnio wzmocniony został też polsko-szwedzki dialog na temat współpracy dotyczącej bezpieczeństwa i obronności. Innym obszarem dającym szanse na intensyfikację wspólnych działań jest energetyka jądrowa i odnawialna. Od 2009 r. realizowany projekt dotyczący drugiej z tych kwestii p.n. Polsko-Szwedzka Platforma Zrównoważonej Energii. Jest on skierowany głównie do samorządów lokalnych i obejmuje m.in. akcję informacyjną oraz współpracę naukową dotyczącą efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

   

  Istotne możliwości rozwoju politycznych stosunków dwustronnych wynikają z członkostwa obu krajów w Unii Europejskiej. Przykłady efektywnego wykorzystania tych szans to m.in. skuteczna współpraca w zakresie polityki wschodniej UE, w tym nadanie polsko-szwedzkiej inicjatywie Partnerstwa Wschodniego rangi projektu unijnego.

   

  Ważnym dokumentem regulującym polsko-szwedzkie relacje jest Deklaracja o współpracy politycznej między Polską a Szwecją w obszarach o znaczeniu strategicznym, podpisana 4 maja 2011 r. w Warszawie. Dokument podsumowuje stosunki pomiędzy obydwoma krajami oraz określa obszary dalszego zacieśniania współpracy, m.in. na arenie Unii Europejskiej, w tym w regionie Morza Bałtyckiego, a także na rzecz krajów sąsiedzkich. Chodzi też np. o wspólne działania obu krajów w sferze polityki zagranicznej, klimatu i energii, handlu i inwestycji oraz w kwestiach globalnych na forum ONZ.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: